Privacy Policy

Dream Kapsalon & schoonheidsinstituut hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit doen wij:

– we verwerken je persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
– de verwerking van je persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– we vragen je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
– we hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen, zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
– we geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– we zijn op de hoogte van je rechten omtrent je persoonsgegevens.

Als Dream kapsalon & schoonheidsinstituut zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van deze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen of opmerkingen heeft kan je contact met ons opnemen door middel van de contactgegevens onder aan deze pagina.